Loading

EU Programm: Potencial

EU Programm: Potencial

Projekt podporovaný z EU programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024241

 

EZconn Czech a.s. realizuje projekt s názvem „Rozšíření VaV centra pro vývoj a výrobu prototypů high-tech opto-elektronických modulů na bázi silicon-photonics technologie pro dosažení ultra-vysokých přenosových rychlostí“, 

reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024241, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

 

Cílem projektu je rozšíření výzkumně vývojové kapacity společnosti EZconn Czech a.s., díky které se bude podílet na vývoji nových technologií pro telekomunikace a nových technologií pro zpracování komponent na bázi technologie Silicon Photonics.